[Den digitala läroboken]

   Ämnessorterade länkar för utbildning & nyfikna Educational resources on the Net since 1995

Den digitala läroboken

publiceras av
Gerd LindenbergTill världen
Skolan
Bibliotek
Barn
Sökverktyg
Lagar
Samhälle
Ekonomi
Geografi
Historia
Religion
Språk
Tyska
Musik
Bild
Slöjd/textil
Matematik
Fysik
Kemi
Biologi
Teknik
Idrott
Vardagstjänster
Nytta & Nöje
Till världen   -   Resor & Väder  -  Vardagstjänster

Söka...
tjänster, guider - e-postkataloger/listor - startsidor - lexikon - nyheter, tv, tidningar, tidskrifter, böcker - lektionsmaterial
Skola/Utbildning Barn/Kids
(låg/mellan, förskola)
Bibliotek
Språk & Litteratur Tyska Historia & Religion
Politik & Samhälle Ekonomi & företag Geografi
Matematik Fysik Kemi
Biologi/Miljö Idrott Teknik
Musik Bild, slöjd & textil Handikappinfo
Kvinnor/Tjejer Öresund/Skåne Sverige/Politik
utredningar, rapporter


Vardagstjänster & Service
- en startruta med efterfrågade tjänster: Tidningar, Nyheter, Väder, Postgiro, Postnummer, Nummerupplysning, Tidtabeller, Läkare, Pensionen, Bilprovning, Biljetter, Banker, Försäkringar etc
Lediga bostäder  -  Lediga jobb & sommarjob
Nytta & Nöje 1 (shopping, annonser, mat, dryck, nöje, spel, vykort mm)
Nytta & Nöje 2 (privatekonomi, hälsa, hem, trädgård, sport, film mm)


Lagar/Förordningar - Blandade resurser - Webchat
Kultur & Fritid i Öresundsregionen/Skåne
Världen: USA och världspolitiken
Jämställdhet - Kvinnor/Tjejer - Feminism


Startpage - protects your privacy!

Duckduckgo - Sökmotorn som inte spårar dig!


Listen to Blues-Radio


Skicka tips till sidor

Den digitala läroboken - Educational resources on the Net since 1995 -     by Gerd Lindenberg

© 1995-2014 by Firma Lindenberg. All rights reserved.

Frågor angående Den digitala läroboken besvaras av utgivaren
Gerd Lindenberg