[Den digitala läroboken]

   Ämnessorterade länkar för utbildning & nyfikna Educational resources on the Net since 1995

Den digitala läroboken

publiceras av
G LindenbergTill världen
Skolan
Bibliotek
Barn
Sökverktyg
Lagar
Samhälle
Ekonomi
Geografi
Historia
Religion
Språk
Tyska
Musik
Bild
Slöjd/textil
Matematik
Fysik
Kemi
Biologi
Teknik
Idrott
Vardagstjänster
Nytta & Nöje
Till världen   -   Resor & Väder  -  Vardagstjänster

Söka...
tjänster, guider - e-postkataloger/listor - startsidor - lexikon - nyheter, tv, tidningar, tidskrifter, böcker - lektionsmaterial
Skola/Utbildning Barn/Kids
(låg/mellan, förskola)
Bibliotek
Språk & Litteratur Tyska Historia & Religion
Politik & Samhälle Ekonomi & företag Geografi
Matematik Fysik Kemi
Biologi/Miljö Idrott Teknik
Musik Bild, slöjd & textil Handikappinfo
Kvinnor/Tjejer Öresund/Skåne Sverige/Politik
utredningar, rapporter


Vardagstjänster & Service
- en startruta med efterfrågade tjänster: Tidningar, Nyheter, Väder, Postgiro, Postnummer, Nummerupplysning, Tidtabeller, Läkare, Pensionen, Bilprovning, Biljetter, Banker, Försäkringar etc
Lediga bostäder  -  Lediga jobb & sommarjob
Nytta & Nöje 1 (shopping, annonser, mat, dryck, nöje, spel, vykort mm)
Nytta & Nöje 2 (privatekonomi, hälsa, hem, trädgård, sport, film mm)


Lagar/Förordningar - Blandade resurser - Webchat
Kultur & Fritid i Öresundsregionen/Skåne
Världen: USA och världspolitiken
Jämställdhet - Kvinnor/Tjejer - Feminism
Barnteckningar - Online Exhibition by vietnamese & swedish children


Tjänster som hjälper dig att hitta på Internet
Alta Vista Alta Vista Sve Eniro Euroseek EXCITE
Google Google.Se HotBot Lycos MetaCrawler
Spray Sunet WebCrawler Yahoo Yahoo (sv)
Fler söktjänster i SÖKSkicka tips till sidor

Den digitala läroboken - Educational resources on the Net since 1995 -     by G Lindenberg

© 1995-2020 by Firma G Lindenberg. All rights reserved.

Frågor angående Den digitala läroboken besvaras av utgivaren
G Lindenberg