Den digitala läroboken
Fysik
Startsidan
publiceras av
Gerd LindenbergTill Startsidan Fysik

Kolla källan! Källkritik-Lathund - från ca skolår 3 och uppåt t o m gymnasiet
Resurscentrum för Fysik - erbjuder tjänster för både lärare och elever på alla stadier.
Fråga vetenskapen om fysik
Fråga en fysiker om radioaktivitet och strålning (LUND)

Lisebergs-Fysik: studera Newtons lagar, förstå rotationsrörelser, addera vektorer, hitta material till programmeringsövningar, träna statistik
FRANK POTTER´S SCIENCE RESOURCES
Nuclear Physics Links Search - Kärnfysiklänkar - Todd's Atomic Page

Swedish Space Corporation - bilder och fakta om Esrange, om Viking, Freja, Odin, Astrid samt Tele-X.
Stjärnbilder (interaktivt läromedel, Telia)
SpaceNight - från tysk tv (Bayerisches Fernsehen) med många länkar
"Pretty Pictures" - länklista
Astronomy Picture of the Day
CCD Images of Galaxies

The Swedish Institute of Space Physics - har en bra länklista med bland annat Introduktion till rymdfysik samt länkar till fysik-databaser.

The Solar System
NASA - amerikanska rymdinstitutets NASA (National Aeronautics and Space Administration) har också undervisningsplatser på nätet:
NASA, Undervisningsplats för högre årskurser
NASA Audio Archive
NASA Photo Gallery
NASA Video Gallery
Planetary Photojournal (NASA)

Planetarium - Forum der Technik, Deutsches Museum München

Solarviews - vårt solsystem och bilder på planeterna samt rymdfartens historia.
Nine Planets - en resa i solsystemet - grundläggande information om astronomi samt mer ingående om solsystemet med fakta och bilder om planeterna.
Clementine - hundratals Mondfotos
Moon-Images from the Clementine Satellite
Lunar Phases Web Tool - månens faser
Comet P-Shoemaker-Levy 9 Impact Home Page
The Moon
Hubble Space Teleskop - Greatest Hits 1990-1995 Gallery (tysk)
Mars Atlas
Mission to Planet Earth
Fantastic Views of the Solar System (gifs, avi)
Vattenfall med bl a Råd om energi/Energispartips
Radioaktivt avfall - Svensk Kärnbränslehantering AB informerar om Sveriges radioaktiva avfall
Guided Tour of Fermilab Exhibit
The Laboratory of Atomic and Solid State Physics
Scanning Electrone Microscope
Space Physics Textbook

The Integrator - om du har problem med integralerna

Exploratorium - virtuell utställning från San Francisco
Theater of Electricity
Folkkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen
Sydkrafts hemsida
Science Museum - i London

VÄDER-Länkar (världen, Sverige, Europa, Tyskland mm)
SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut


Leifs sida om fysikens grunder

Kursplaner och betygskriterier


[ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

Copyright © 1995-2005 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment.
In short, we are not responsible for their contents!