Den digitala läroboken
Kemi
Startsidan
publiceras av
Gerd LindenbergTill Startsidan Kemi

Kemilärarnas Resurscentrum
Kemi-länkar - ett självinstruerande läromedel i biologi och kemi för i första hand högstadiets elever
KEMI ÄR KUL!

ChemDex - Sheffield University - lista över kemiska internetsidor. Titta på det klickbara periodiska systemet i Web-elements-home
Grundämnen/Periodiska systemet

Chemistry Teaching Resources
Skolkemi från Resurscentrum för Kemi i Skolan - laborationer för kemiundervisningen
Chemistry Teacher Resources på James Aldridge´s Home Page
- för "chemistry teachers in grades 9 through 12".
CTI Centre for Chemistry

Miljö - länkar (DLB-Biologi)
Agenda21forum.org

Draknätet - här hjälper draken Gilbert elever och lärare med kemifrågor och kemi-experiment (mellanstadiet).
Den svenska julens kemi

Droger - länkar
IOGT - Drogfakta

Shenet aroma/Hudvård & parfymeri - fakta om råvarorna och växtdrogerna bakom tusentals recept, samlade framför allt från 1900-talets svenska farmakopéer och annan äldre litteratur, länk- och litteraturlistor

Matematik och molekyler - här använder man ny teknik för att visa grundskoleelever på kopplingen mellan matematik och skapandet av molekylmodeller.

Concepts in Science through Molecular Modeling
Microworlds - Exploring the Structure of Materials
Chemistry resource site for students at advanced secondary level

Kursplaner och betygskriterier

[ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

Copyright © 1995-2005 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment. In short, we are not responsible for their contents!