Den digitala läroboken
Tema:
Utredningar,
&
rapporter mm

Startsidan
publiceras av
Gerd Lindenberg


Partier - Sverige/Skåne
 • Sunets förteckning över politiska partiers hemsidor(med lokala partidistrikt)
 • Sveriges Riksdag
  Politiska partier
  Ledamöter (adresser, motioner mm)
 • Centerpartiet
  Centerns Ungdomsförbund - Centerkvinnorna
 • Folkpartiet
  Liberala ungdomsförbundet
 • Kristdemokraterna
  Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
 • Miljöpartiet - Miljöpartiet/Skåne - Grön Ungdom
 • Moderaterna
  Moderata Ungdomsförbundet - Moderatkvinnorna
  Moderaterna i Skåne
 • Socialdemokraterna
  SSU - Unga örnar

  SAP/Skåne
 • SPI
 • Vänsterpartiet - - Vänsterpartiet/Skåne
  Ung Vänster

 • Till Startsidan Tema: Utredningar, rapporter, propositioner mm
  POLITIK & SAMHÄLLE -  Lagar & förordningar  -  historia & religion

  Här finns länkar till utredningar, rapporter, propositioner mm som bl a är viktiga för kommunernas verksamhet.

  SVERIGE DIREKT - Kulturnät Sverige - Skolporten - Samhällsguiden
  Lagar & förordningar: Rixlex - Lagrummet - EU-lagar
  Regeringen - Demokratitorget - Landstingsförbundet
  Sveriges Riksdag: Politiska partier - Ledamöter (adresser, motioner mm)

  Riksdagen/Beslut i korthet
  - Korta sammanfattningar av riksdagens beslut med länkar till propositioner etc., pressmeddelanden, betänkanden och protokoll.
  Datainspektionens nyheter

  KommunAktuellt
  Sveriges Kommuner och Landsting:
  - Kommuner - Kommunadresser - Kommunfakta - Kommunfakta/Ekonomi och skatter
  Upphandlingar
  Väntetider i vården - suntliv.nu - Infomedica

  Webbportal om kvinnofrid - här finns fakta/info (rapporter, statistik etc) från 15 myndigheter om våld mot kvinnor

  Urval av utredningar, rapporter, propositioner mm

  Rapport från Skolverket om skolinformationen: Information och kommunikation – nyckelfrågor i skola och barnomsorg. (pdf)

  Socialstyrelsens granskning av skolhälsovården: Skolhälsovården i tio kommuner i Sydsverige.(pdf)

  TEMA SJUKFRÅNVARON - flera olika rapporter, statistik etc:
  1) Sjuka av jobbet - Rapport från Arbetsmiljöverket: Arbetsorsakade besvär 2002. (pdf)
  2) Arbetssjukdomarna ökar: Arbetsskador 2001. Arbetsmiljöverket. (pdf)
  3) Sjukskrivningar och ersättningar från sjukförsäkringen: Statistik från Riksförsäkringsverket.  Propositioner från utbildningsdepartementet finns här...

  Propositioner från Justitiedepartementet finns här....

  Propositioner från Socialdepartementet finns här....

  ESO-Rapportförteckning - Tillgängliga PDF-rapporter finns här...

  Boverket har kommit fram i en rapport att risken för översvämning inte tas på allvar i kommunernas översiktsplaner. Rapport: Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen. Boverket. (pdf, 651 k)
  [ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

  Copyright © 1995-2005 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

  Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment. In short, we are not responsible for their contents!