Den digitala läroboken
Humaniora
Startsidan
publiceras av
Gerd LindenbergTill Startsidan Humaniora - Svenska, engelska, franska, tyska, litteratur mm

Svenska akademins ordbok
Lexin - en kombination av lexikon och ordböcker av Skolverket till bl a invandrarundervisningen
Kolla källan! Källkritik-Lathund
Infomine - många länkar inom humaniora
Yahoo - Reference:Dictionaries
OneLook - search 580 dictionaries of all types
Encyclopædia Britannica
EDUFIND med English Grammar Online Dictionary - Language Tools
The Wordsmyth Educational Dictionary-Thesaurus
Titta också i DLB-Sök: Lexikon

iLoveLanguages/The Human-Languages Page
The Ethnologue - a catalogue of more than 6,700 languages spoken in 228 countries
Yamada Language Guides.
Yahoo:Social Science :Linguistics and Human Languages
Kiosken - tusentals tidningar på Internet
Europeiska tidningar (European newspapers)
FINFO: Information till flyktingar & invandrare (med länkar)
MultiCultural Library - - a web service for immigrants
Migration and Ethnic Relations (WWW Virtual Library)
Create your own Newspaper
Aftonbladets Mediecenter för unga - en interaktiv mötesplats där skolelever får arbeta som journalister
Fler tidningar, nyheter, informationsservice mm från världens länder i DLB-Sök
Mer om världens länder i DLB-Geografi

Tema Modersmål
Svenska Invektiv - en samling mustiga ålderdomliga eller dialektala svenska invektiv
Projektarbeten med muntlig eller skriftlig redovisning.
Carl Jonas Love Almquists rättstavningslära

Hur skriva uppsats?
Språk & Känsla - nättidning som behandlar skrivandet och språket
Skrivkurs - stilistiskt analyserade texter, interaktiva övningar. Passar från högstadiet till högskolan eller för var och en som vill utveckla sitt skrivande.
Radioskrivarklubben
Novell - här kan du publicera egna och läsa andras noveller, dikter eller texter
Använd tecknade serier! - Teachers' Guide for using the Professional Cartoonists Index web site in your classes
ODIN - Lexikon med cirka 10000 ord som skiljer mellan danska, norska och svenska.

Uppsala dyslexicentrum

Ordboken.nu - länkar till ordböcker, uppslagsverk och liknande sajter på nätet
Lista med ordböcker och lexikon

Projekt Runeberg - svenska texter på Internet.

International Collection of Tongue Twisters (52 languages)
Referensboken - encyklopedier, uppslagsverk, språklexikon, kartor etc
Olika svenska språkspel online: t ex Hänga Gubben, Hitta Orden

Englishtown- the community for students and teachers of English
The Virtual English Language Center
Time Online - World News from Time
Britannica Online - Internetversion av Encyclop. Britannica
On-line Resources for English and Related Fields - resurser relaterade till engelska språket, litteratur och kultur.
BBC/Learning English
Cyber Listening Lab - testa hur väl du förstår engelska (amerikanskt uttal)
Svensk-engelskt lexikon - Interaktivt lexikon
English for Travelers
English Tongue Twisters
Anagram - a word or phrase scrambled into another word or phrase using the same letters
Yahoo: Youth - ungdomslänkar
Pen Pal Box - skaffa dig brevvänner (från 6 till 16 år)
Destination Britain - info om Storbritannien
EnglishStudent

Länkar på tyska (yahoo.de)
Deutsche Welle online - dagliga nyheter från Tyskland, Europa och världen.
Zungenbrecher
Till ämnesboken TYSKA

Länkar på franska (yahoo.fr)
Lokace - sök i Frankrike
L'échangeur du web francophone
Premiere pas sur Internet - franska texter, sånger, seriefigurer, skaffa brevvänner m.m.
Le Journal des Enfants - tidning för barn
Fransk resetidning
Le Monde
Magazines (IDG)
Le Monde diplomatique
French Language Course
Franska texter - pour Francophones
Paris


Spanish City Guides
Klickbar spansk karta
Spanish Lessons
Spanska - interaktiva övningar
Verktygslåda Spanska

Bokus
Eboken.nu - gratis e-böcker etc
Blå katt - gratis e-böcker, antikvariat
Bibliotekslänkar till andra humanioraresurser på Internet.

Litteratur - Svenska och engelska

Svensk litteratur (Runeberg)
Svenska Akademien
Svenska akademins ordbok
Dramadirekt - en pjäsbank där du kan söka efter svensk dramatik mm
Riksteaterns webtidning - en teatertidning med recensioner, information om föreställningar mm
Svenska Författarfond
Astrid Lindgren
Författarcentrum Öst - med bl a skrivarverkstad
Carl Michael Bellman
Karin Boyesällskapet - har en hemsida med bl a dikter.
The Art Bin - ett forum för konst, litteratur mm (Texter och bilder).
Internet Poetry Archive - Dikter, bibliografi och biografi.

Mark Twain Guiden
Shakespeare's samlade verk
Wired for books
Barn- och ungdomslitteratur - Svenska Barnboksinstitutet
Länkar inom barn- och ungdomslitteraturområdet (Barnboksinstitutet)
Barnens Polarbibliotek - lär känna barn- och ungdomsförfattare från Norrbotten
Stories of Beatrix Potter, including The Tale of Peter Rabbit
The Alphabet Superhighway's Reading Center (berättelser på engelska för barn mm)
Children's Storybooks Online
Children's Literature Web Guide
Childrens Book Council
StoryHour at the Internet Public Library

Kursplaner och betygskriterier

Bibliotekslänkar till andra humanioraresurser på Internet.

[ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

Copyright © 1995-2020 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.