Den digitala läroboken
Matte
Startsidan
publiceras av
Gerd LindenbergTill Startsidan Matematik

Svenska Internetguiden i Matematik
Yahoo Mathematics links
Mathematical resources on the net
The World-Wide Web Virtual Library: Mathematics
MathSearch
Math Forum: Math Internet Collection
Mattelänkar (tyska)
Kunskapsbanken - matematikforskare från Stockholms universitet svarar på frågor via e-post mm.

Algebra
The Geometry Center: Educational Materials
Geometri- och multimedia - centrum i Minnesota - visualiserar matematik genom dator- och videoanimationer - (gymnasienivå); även lärarhandledningar till projekt på högstadienivå och material för en bredare publik.

Magisk matematik - projektet är tänkt att utveckla barns förmåga till problemlösning och kommunikation (alla grundskolenivåer)

Mattekvalitet - ett diskussions- och kontaktforum för matematiklärare vid högskolor och gymnasier.
Fråga Lund om matematik

Bamdad's Math Comics Page - a collection of some math related comics and cartoons
Fråga Matematilde om matematik
Appetizers and Lessons for Math and Reason
Ask Dr. Math
Casio Classroom
Cornell Math and Science Gateway for Grades 9-12
Electronic Games for Education in Math and Science
Mathematical games and recreations
A+ Math - to help students improve their math skills interactively
Math.Games
Vardagsmatematik
GRAPHICS FOR THE CALCULUS CLASSROOM

Matematik och molekyler - här använder man ny teknik för att visa grundskoleelever på kopplingen mellan matematik och skapandet av molekylmodeller.

Grafer och grafik - grafik och animationer skapade av en lärare som illustrerar bland annat differentialer, volymer, olika funktioner mm

Multimedia- matematik - vill göra matematikens idéer tillgängliga för barn med bl a grafik, gåtor, tips och länkar.

MegaMathematics-lärarhandledningsmaterial med lektionsexempel
FTP-loadable Software _ Computer-Algebra-System
Matematik och molekyler - här använder man ny teknik för att visa grundskoleelever på kopplingen mellan matematik och skapandet av molekylmodeller.

The Largest Known Primes

Kursplaner och betygskriterier


[ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

Copyright © 1995-2005 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment. In short, we are not responsible for their contents!