Den digitala läroboken
Tema:
Millennium

Startsidan
publiceras av
Gerd LindenbergTill Startsidan Tema: Millennium - År2000-problem - Beredskap
Länkar till Samhällkunskap A - Z, Lagar & förordningar samt historia & religion
OBS! Denna sida uppdateras inte längre, men det har önskats att den ligger kvar.

Sök på nätet

Millennium-länkar:
Yahoo!Millennium
Sveriges Radio. P4: 100 svenskar-100 år
Göteborgs Posten: Millennium!
Tyskland: Visionen 2000
USA: Time - One century, 100 remarkable people.
News of the Century
National Geographic-2000
NASA's official millennium site
Center for Millennial Studies
Millenniumania!
Millennium-Lexikon (STERN Online)


Katastrof- och krisinformation - Civil beredskap & räddningstjänst:
Länsstyrelsen Skåne län
Näringsdepartementet
Räddningsverket
ÖCB - Civil beredskap
Civilförsvarsförbundet
Landstingsförbundet
Rikspolisstyrelsen

Kommunförbundet

Räddningsverk
ÖCB
Statskontoret
Arbetsmarknadsverket
Finansinspektionen
Riksbanken - Bankföreningen
Föreningssparbanken - Handelsbanken - Nordbanken - S E B
Postgirot
Energifrågor
Elleverantörer
Sydkraft
Svenska Kraftnät
Konsumentverket med konsumentlagar etc
Post- och telestyrelsen
Regeringens näringslivsinfo>
Riksförsäkringsverket - Försäkringsfrågor
Folksam - Länsförsäkringar - Skandia - Trygg Hansa
Socialstyrelsen
Luftfartsverket
Banverket
SJ
Sjöfartsverket
Vägverket
VVS
Kemikaliefrågor
Datainspektionen - Itkommissionen
Industriförbundet

IT/Data-länkar:
IT-företagen - IT-företag/Zedir
Ericsson - Hewlett-Packard - IBM
Microsoft - Microsoft/Sverige - Novell


Tjänster som hjälper dig att hitta info om Millennium och Beredskap på Internet
Allt Alta Vista Evreka Euroseek EXCITE
Google Lycos Magellan MetaCrawler SÖK (DLB)
Spray Sunet WebCrawler Yahoo Yahoo (sv)

[ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

Copyright © 1995-2001 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment. In short, we are not responsible for their contents!