Den digitala läroboken
Samhälle
&
Politik

Startsidan
publiceras av
G LindenbergTill Startsidan Samhällkunskap A - Z samt Lagar & förordningar
Länkar till historia & religion

[ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w ö z ]

Nyheter: Aftonbladet - Dagens Nyheter - GöteborgsPosten - Svenska Dagbladet - Sydsvenskan - SVT med Nyheter och Text - Sveriges Radio - TV 4 - Nyhet.nu
Nyheter - världspolitiken: Sky News - BBC - MSNBC - CNET - Der Spiegel
USA Today - New York Times - Washington Post - YahooNews USA - CNN - ABC News
Political resources online
Worldwide Directory of Government Contacts - Ambassader/Embassies World Wide
USA-Politik + historia  /   USA och världspolitiken efter terrorattacken 2001

VAL 2006: Valmyndigheten - allmänt om valsystemet, vallagen etc
Ungt val 2006 (Aftonbladets och Lunarstorms webbplats)
Region Skånes ungdomswebb

Mer om valet på: Skolval 2006 - Tidningen i skolan
SCB: Gissa valresultatet den 17 september! - Riksdagens lärarrum
VAL 2006/Dagens Nyheter

Centerpartiet - Centerns Ungdomsförbund - Centerkvinnorna
Folkpartiet - Liberala ungdomsförbundet
Kristdemokraterna - Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Miljöpartiet - Miljöpartiet/Skåne - Grön Ungdom
Moderaterna - Moderata Ungdomsförbundet - Moderaterna i Skåne
Socialdemokraterna - SSU - Unga örnar
SPI (Sveriges Pensionärers Intresseparti)
Vänsterpartiet - Ung Vänster
Feministiskt initiativ (F!)
Piratpartiet
Sverigedemokraterna

Opinionsundersökningar: Sifo - Temo - Gallup - Skop - Demoskop

Valresultat 2002 - Sunets förteckning över politiska partiers hemsidor(med lokala partidistrikt)
Sveriges Riksdag, med bl a ledamöter (adresser, motioner mm), politiska partier mm

Till sajter med inloggning: Landguiden - NE (Nationalencyklopedin)

Tema: Jämställdhet - Kvinnor/Tjejer - Feminism Tema: Handikappinformation på Internet

Sverige:
Partier, kommuner, utredningar, rapporter, propositioner mm

Sverige.se - Demokratitorget - Regeringen - UD:s hemsida - Valmyndigheten - Lagrummet - Lagar & Förordningar
EU-lagar - Politiska partier (länkar) - Val & valresultat mm
Sveriges Riksdag, bl a med Riksdagen/Beslut i korthet; korta sammanfattningar av riksdagens beslut med länkar till propositioner etc., pressmeddelanden, betänkanden och protokoll.


Regeringens webbutsändningar: Aktuella sändningar via http://www.regeringen.se/  -  Regeringens Sändningsarkiv


SVERIGE.SE - Samhällsguiden - Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet
Portaler med samhällsinformation - Kulturnät Sverige - Skolporten
Sveriges Nationalatlas - beskriver Sverige utifrån fyra huvudområden:
Landet, Försörjningen, Människans landskap samt Levnadsförhållanden och livsvillkor

Kommuninformation Sverige:
KommunAktuellt
Sveriges Kommuner och Landsting:
- Kommuner - Kommunadresser - Kommunfakta - Kommunfakta/Ekonomi och skatter

Svensk-engelskt lexikon - MS Encarta World dictionary - Britannica
World Fact Book (CIA) - The Internet Encyclopedia of Philosophy
FN - Human Rights

Vardagstjänster & Service
- en startruta med efterfrågade tjänster: Dagstidningar, Nyheter, Väder, Postgironummer, Postnummer, Nummerupplysning, Tidtabeller, Läkarhjälp, Datasupport, Den nya pensionen, Bilprovning, Biljetter, Banker, Försäkringar, Bedrägerier med fakturor och mycket mer...

Politik-Digital (tyska) - Politik-Web Directory (Politische links) - Politik-Links: Europa - EU-Suchmaschinen & Verzeichnisse - Politik-Links: Bildung - Politik-Links: Parteien - Politik-Links: Verfassungsorgane - Politik-Links: Wahlen - Frauen im Internet
Tema: BERLIN
Fakta om muren - Berlin Wall
Berlin idag: Berlin.de - Berlin Online - Berlin-Info - Das neue Berlin
Berliner Festspiele - Zitty
Nya ambassader i Berlin - Nordiska ambassader i Berlin
Cold war (CNN special) - Kalla Kriget/Cold War Chronology
Links to Russian and FSU Web Resources

Diverse hãndelser 1998 - 2000

[ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w ö z ]


Adresskataloger/Ämnesguider/Lexika till politik & samhällskunskap:
CLEARINGHOUSE - Data on the Net - Yahoo! - Government: Politics

Political resources online
Svensk-engelskt lexikon - MS Encarta World dictionary - Britannica
World Fact Book (CIA) - The Internet Encyclopedia of Philosophy


AF:s Platsautomat
Affärsvärlden
African Studies Center
Aftonbladet

Agenda21forum
Aktiespararna
AllPolitics
Arbetarskyddsnämnden
Arbete och Näringsliv
Arbetsförmedlingen, PLATSJOURNALEN
Arbetslivsbiblioteket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen - pressmeddelanden
Arbetsmiljö: Arbetarskyddsnämnden - Arbetsmiljölexikonet

Asian and Pacific Studies - Asian Studies WWW Virtual Library

Bolagsfakta; svenska aktiebolagCAMPUS/Tigo - högskolestudenternas guide till utbildning, arbete och framtid.
Centerpartiet
Centraleurope online
Centrum för miljövetenskaplig forskning
Climate Crisis - Greenpeace
CNN
Cold war (CNN special)
Constitutions of the World
CSN Hemsida - bidrag och lån för studier i Sverige och utomlands


Dagens Industri
Demography & Population Studies
Disinformation
Dödsstraff/Capital Punishment
Droger - länkar


Earthcast - om kustzoner, klimat, vegetation etc
Ekonomi från SVTs Text-TV
Electric Library
Encarta Encyclopedia's Home Page
Energy and Environment
Environmental Law around the World
Environmental Education
Svenska Riksdagen har EU-Information, bl a EU-faktadatabas med frågor och svar om EU
Euro Info Centre - nyheter och information om EU
The European Union's publisher

EU Programkontoret (Svenska)
Europaparlamentet
Europavädret, satellitbilder
Europeiskt meta-index (Högskolan i Jönköping)
EUROSTAT, kommissionens statistikserver
The European Union online/EU:s hemsida
Eurolänkar: EU - Eurowebbplatsen - EU - economic and financial affairs
Riksbankens EMU-info
Unga Pengar - Finansdepartementets webbplats för skolan.
Europaparlamentet/svensk information - Europakommissionen/svensk information


[ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w ö z ]

Feminism, kvinnor och jämställdhet
Försäkringskassan
Försvarsmakten
Försvarslänkar/Military Web Index - Kungl Krigsvetenskapsakademien
Financial Times, internationella aktiebörser
Finanstermer på fyra språk
Finanstidningen
FN
FN - International Drug Control Programme
FN:s 50-årsjubileum
FN:s informationstjänst
Folkpartiet
Free Internet Encyclopedia
Friends of the Earth

[ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w ö z ]

Genetics/Human DNA (resources, projects etc) - DNA LEARNING RESOURCES - Genetic Origins
Globe Program
Governments on the WWW
Worldwide Directory of Government Contacts - Ambassader/Embassies World Wide
GreenNet UK Home Page
Gröna partier världen runt

Human Rights
What is Humanism? (by Frederick Edwords)
Högskoleverket
Till början av sidan

Interaktiv världskarta
IPS, Inter Press Service - Tredje världens nyhetsbyrå i samarbete med Skoldatanätet
Islamic Resources

Japan
Jämställdhet
Juridiska länkar (DLB)
Juridiskt forum

Kommuninformation - hela Sverige
Kommuner på Internet
Kvinnor och jämställdhet

Lagar och förordningar (DLB)
"Länder i fickformat"
Länsstyrelserna
Lantmäteriverket
le Monde - artikelsök, från april 1994
LO
Lunds Universitet

MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY
Map Collection - kartor över olika platser i världen
Metallarbetaren (Dagens Arbete)
Miljö - länkar (DLB-Biologi)
Miljönätet
Miljöpartiet de Gröna - riks
Military Web Index
Millennium & Beredskap (Tema)
Moderata samlingspartiet

[ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w ö z ]

NATO
Naturvårdsverket
New York-börsen (Stockmaster)
Norden-översikter: Sverige (SUNET) Norge (ORIGO) Finland (Funet)
Danmark (DENET) Island (Ismennt) Samisk information
Nordirland: Northern Ireland Office - Sinn Féin
NREL, US National Renewable Energy Laboratory
Nutek
Nyheter& väder
Nyhetsmedia från hela världen - MaglinksOffentlighetsprincipen i Sverige
Offentlighetsprincipen (och IT)
Opinionsundersökningar: SIFO - Temo
Optionsmäklarna


Peace Brigades International
Political Scientist's Guide to the Internet


Politiska partier i Sverige:
Tyska politiska partier i Bundestag:
SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
CDU - Christlich Demokratische Union
Die Grünen
FDP - Freie Demokratische Partei
PDS - Partei des Demokratischen Sozialismus


Privata Affärer
Projektarbeten med skriftlig eller muntlig redovisning mm


Rädda Barnen
Röda Korset
Regeringens Lagrum - regeringens länkplats till de rättskällor som redan i dag finns tillgängliga på Internet
Regeringskansliet - Pressmeddelanden - Utrikesdepartementet - Justitiedepartementet - -Näringsdepartementet - Utbildnings- och kulturdepartementet - Finansdepartementet - Försvarsdepartementet - Miljödepartementet - Socialdepartementet
Reuter
Rikspolisstyrelsen
Riksskatteverket - om skatter, kronofogden, folkbokföring, broschyrer att hämta mm

Rulers - stadsöverhuvuden/hela världen, register över länder och internationella organisationer, chronicle of relevant events since 1996 mm
Ryssland
Links to Russian and FSU Web Resources
Samernas sida
SE-banken
SIDA
Simon Wiesenthal Center
SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute - - SIPRI:s Library and Documentation
Skandia
Släktforskning - Genealogy Pages
Skånsk Släktforskning
Släktforskning (Länkar)
Social Studies
Social Studies Education Resources
Socialdemokratiska arbetarepartiet
Socialdemokratiska arbetarepartiet i Staffanstorp
Solstice - Energy Efficiency and Renewable Energy
THE GULAG
Sparbanken Sverige
Spri - hälso- och sjukvård
Stadshypotek
Statistisk Årsbok
Statskontoret
Stockholmsbörsen (Aktienoteringar)
Sweden Information (sverigeturism)
Svenska Amnesty
Svenska Arbetsgivarföreningen
Svenska Dagbladet
Svenska Freds
Svenska Greenpeace
Svenska Kommunförbundet
Swedish government/Offentlig förvaltning
SverigeDirekt - den offentliga sektorns startplats
Sveriges Riksdag
Swedish history
Svensk-engelskt lexikon
SVT:s Text-TV
Sydsvenska Dagbladet

Sydafrika/South African Internet Resources
South African Government - ANC - Nelson Rolihlahla MANDELA

Till början av sidan

Tidningsutgivarna
Totalförsvaret
Trygg-Hansa
TV4:s Nyheter
TV2:s Rapport (SVT24)
Tyska länkar (yahoo.de)
Tyskland - faktasida
Tyskland: Diareihe zur Deutschen Einheit (JPG-bilder att hämta)

[ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w ö z ]

USA: The Internet Guide to the U.S. Government - FEDWORLD/U.S. Government Web Sites, reports, databases etc - Political Sound Clips (Clinton, Nixon mm)
USA Today
USA-Politik + historia
USA och världspolitiken efter terrorattacken 2001
Utrikespolitiska institutet


Väderinformation från SMHI
Unga Örnar - en självständig organisation inom den svenska arbetarrörelsen
Världens flaggor
Wall Street On Line
Valutakurser från Postgirot
Valmyndigheten - allmänt om valsystemet, vallagen, tidigare val(resultat), nästa val etc
WASA
Webster
Veckans Affärer
die Welt
- tysk tidning, artikelsök, från 1995
WHO, världshälsoorganisationen
WirtschaftsWoche
Virtual Hospital
Virtual Tourist
Vita Huset
World Wildlife Fund - Världsnaturfonden

Öresundslänkar
Östersjöns miljöproblem(Baltic Drainage Basin Project)

[ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w ö z ]

USA och världspolitiken efter terrorattacken 2001
Guardian: News, comment and analysis on the Allied military strikes against Afghanistan
Yahoo! Afghanistan & The Taliban - BBC: Who is Osama Bin Laden?
USA Today - New York Times - Washington Post - YahooNews USA - CNN - ABC News
New York City - White House - U.S. Department of Defense - U.S. Department of State - CIA
Internet Guide to the U.S. Government
USA - politikGeorge W. Bush - About Colin Powell - FEDWORLD/U.S. Government Web Sites, reports, databases etc
DemocracyNet/DNet, US public site for election information - Political Sound Clips (Clinton, Nixon mm)
USA - historia: The History Place - Kennedy, Apollo 11, Civil War, Lincoln, American revolution - US-Presidents, Soundsamples - CIVIL WAR PHOTOGRAPHS - New Deal - Roosevelt, Franklin Delano (MS Encarta)


Sverige: val 2002
Internetvalet.nu - Valmyndigheten med alla valresultat

SCB/valstatistik
ÅREN 1998-2000:
Länkar till Millennium & Beredskap
Dutch Fireworks Warehouse Explosion
Sierra Leone
"Kohlgate": Die CDU-Spendenaffäre - Germany's funding scandal (BBC News)
CDU - Deutscher Bundestag
Brandkatastrofen i Göteborg
Hurricane Mitch (länkar) - Estonia
Arkiv: Valresultat 1998
Riksdagsval/RSV-slutredovisning:
Valda ledamöter - Personröster - Mandatfördelning RSV-resultatredovisning - Kommunalval
Personröster: Hela landet - Skåne län
Kommunfullmäktigval: RSV-resultatredovisning - Landstingsval - Personröster: Hela landet - Skåne län
Valmyndigheten - allmänt om valsystemet, vallagen, tidigare val(resultat), nästa val etc[ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

Copyright © 1995-2006 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment.
In short, we are not responsible for their contents!