Den digitala läroboken
Tema:
Skola

Startsidan
publiceras av
Gerd LindenbergTill Startsidan Skolplatser och pedagogiska resurser

 • Lovtider i skolorna - Sommar-, vinter-, sport- och påsklov i landets kommuner
 • Yahoo.Utbildning - Sunet.education-sv
 • Yahoo.Education - Educationindex
 • Skolverket och Det svenska skoldatanätet samt Länkskafferiet
 • European Schoolnet
 • Kollegiet - här finns kolleger att utbyta erfarenheter med, artiklar, länkar samt tips och stöd för eget utvecklingsarbete
 • Den digitala läroboken - Sökverktyg och Ämnesguide
 • Skolporten - Kommunförbundets webbplats för lärare, ledare och politiker
 • I läromedieguiden kan du söka uppgifter om läromedel på Internet och på CD-rom.
 • Studera.nu - Högskoleverkets webbplats med allt om studier
 • Doktorandhandboken
 • Gymnasiesär/särskolans nätverk i Sverige
 • Statens kulturråd
 • Sökverktyg för pedagoger - Studyweb-Search
 • ODIN - nordiska skoldatanätet
 • Utbildningsdepartementet
 • Lagrummet - regeringens länkplats till de rättskällor som redan i dag finns tillgängliga på Internet
 • EURYDICE - The Information Network on Education in Europe
 • Lärarförbundet - Lärarnas Riksförbund
 • Gymnasieguiden
 • Syoguiden
 • Högskoleverket - Campusnet - ITcampus - SACO Student
 • Högskoleprovet
 • Utbildningsradion
 • Kunskapslyftet
 • Fråga olika experter inom ett ämnesområde - Fråga...
  apotekaren - astronomen - doktorn - ekologen -
  fysikforskaren - strålningsfysiker
 • Kunskapsbanken
 • The Swedish School Page
 • Skolledarna
 • Datorn i Utbildningen: Studietips
  Kalendariet "IT i skolan" - innehåller information om evenemang, konferenser och kurser inom området IT och utbildning, avsedda för lärare och skolfolk
 • Tekniskt forum för IT i skolan - vänder sig till både IT-användare och IT-ansvariga i svenska skolor
 • ITiS
 • Kidlink Home Page - elever kommunicerar via elektronisk post med barn från olika delar av världen
 • Schulweb - skolor i Tyskland och Österrike och Chat för elever på tyska
 • Dansk SkoleWeb
 • NASA's Quest Project - information av intresse för skolor
 • The Global Schoolhouse - resurs vad gäller global kommunikation mellan skolor
 • Virtual Schoolhouse - amerikansk länksida för pedagoger
 • Education World - amerikansk ämnessida för pedagoger (med sökverktyg)/OBS! tar lång tid att ladda
 • Pedagonet - startplats om du letar efter material och chat för pedagoger
 • Education Finder
 • Educatorsnet - Teachers.net - Collegeboard
 • Learning Network
 • Digital Education Network - bra resurs för skolan
 • Pathways to schoolimprovment
 • Ask Eric (Educational Resources Information Center)
 • Science Museum
 • Teachnet - Teachweb
 • Schulhilfen
 • Skolverkets Multimediabyrå
 • AKTUELLT för barn
 • KidsCom - Hitta kompisar världen över, Kids Ages 4 to 15
 • Youth/Ungdomar - Ungdomsstyrelsen
 • Utsidan.se - till alla som är intresserade av naturnära friluftsaktiviteter etc
 • Stiftelsen Institutet Individanpassad skola
 • Kulturfönstret - vänder sig till dig som vill utveckla ditt arbete med kultur i skola och barnomsorg
 • Elevmedverkansprojekt i Göteborg
 • Föräldralänkar: Aktiva Skolföräldrar - tidning till föräldrar med barn i grundskolan
  Föräldrakanalen - FöräldraNätet - Mammapappa
 • Barnkanalen/BO - barnombudsmannen
  BRIS/Barnens Hjälptelefon - Rädda barnens hemsida
  Respekt/Non-violence
 • Om droger, miljö mm i DLB-Biologi
 • I DLB-Sökverktyg hittar du förutom söktjänster, lexikon mm bl a:
  - fler skollänkar, lektionsmaterial - startplatser
  - länkar till böcker, tidningar, tidskrifter, nyheter, arkiv mm


 • [ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

  Copyright © 1995-2005 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

  Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment.
  In short, we are not responsible for their contents!